Върни се горе

„С промените, които правим в нормативната уредба в горския сектор, се предвижда всички оператори, които искат да участват в процедури по възлагане на работа в горските територии е необходимо да  притежават нужния за това сертификат. Това изискване ще се въведе от 2016 година“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов на семинар, който се проведе в с. Енина и е част от мероприятията по отбелязването на „Седмица на гората“. Той каза още, че това е инструмент, който ще доведе до изсветляване на сектора и осъществяване на външен, независим контрол, което ще доведе и до по-добро стопанисване на горите. Георги Костов посочи, че фирмите, които ще осъществяват дейност в горите ще изпълняват общоприети горски стандарти и освен това, по този начин ще може да се осъществи и проследяване на продукцията.

 

В момента са сертифицирани 36 горски стопанства или близо 700 хил. ха което е 25% от горските територии у нас. В следващите 6 месец ще приключи процедурата по сертификация на още 30 стопанства, с което процента на сертифицираните горски територии ще достигне 35. „Амбицията на държавата е да увеличи броя на сертифицираните стопанства“, категоричен бе зам.-министър Костов. Той подчерта, че „Лесовъдска намеса е необходима във всички гори, в това число и сертифицираните“, по време на демонстрация на различни видове сечи, на територията на Държавно горско стопанство – гр. Казанлък. „Поддържането на гората създава условия за запазване на биоразнообразието и оптимизиране на различните функции на гората“, допълни още доц. Георги  Костов.

Ценко Ценов, директор „Гори и лесовъдски дейности“ към Изпълнителната агенция по горите, обясни с промените в горското законодателство, което е публикувано за обществено обсъждане в момента, се предвижда да се създаването на Областни планове за стопанисване на горите. Преди, тяхното утвърждаване те ще бъдат подложени на дискусии с всички заинтересовани страни. След приемането им, те ще стават задължителни и всеки План на територията на съответната област ще трябва да се съобразява с него.

 

По време на събитието, инж. Петър Заеков, директор на Регионалната дирекция по горите – гр.Стара Загора представи един от първите баражи в построени у нас. „Той е изграден преди 110 години на територията на град Казанлък“, информира инж. Заеков и съобщи, че през настоящата година се отбелязва и 110- години от организираната борба с ерозията в страната.

 

В присъствие на представители на медиите, доц. Костов посети и единственият в страната „Музей  на залесяването“ в с. Шипка, който съхранява снимков и документален материал за историята и началото на залесяването и борбата с ерозията в България. Музеят се стопанисва от горско стопанство - Казанлък. Посещението в него е безплатно, като гражданите трябва предварително да заявят желанието си в стопанството.


Сподели в: