Върни се горе

Шестнайсет общини с одобрени проекти за социални центрове, предвидени в Националната стратегия за деинституционализация на децата в България, вече подписаха договорите си за подпомагане с ДФ „Земеделие”. Останалите три общини ще подпишат договорите си в срок от петнайсет работни дни от получаването на писмо за одобрение. Общата субсидия за одобрените деветнайсет проекта е 15 288 900 лв. и е осигурена от бюджета на мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” призова представителите на общините да започнат строително-монтажни дейности в най-кратки срокове и да приключат проектите си до края на 2013 г., тъй като националната стратегия предвижда до март 2014 г. децата да бъдат изведени от институциите едновременно и деинституционализацията да заработи ефективно. Румен Порожанов покани общините да не се колебаят да търсят експертите на фонда за всякакви въпроси по изпълнението на проектите си.

 

Приемът на предложения за строеж на центрове за социални услуги по мярка 321 приключи на 26 юни, а проектите бяха одобрени на 24 септември тази година. Със субсидиите ще бъдат изградени домове в общините Стражица, Пордим, Долни Чифлик, Левски, Берковица, Кула, Елена, Елхово, Бяла, Павликени, Луковит, Свиленград, Правец, Крушари, Котел, Тутракан, Исперих, Белоградчик и Момчилград.


Сподели в: