Върни се горе

Горски служители от структурите на Изпълнителна агенция по горите и шестте държавни предприятия се включиха в кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден”, която се проведе на 20 април. Близо 7 000 доброволци излязоха в съботния ден и почистваха горските територии на страната. С тяхна помощ бяха събрани близо 300 тона битови и строителни отпадъци. Бяха премахнати и нерегламентирани сметища в горите. Най-много боклуци бяха събрани в районите на Бургас, Смолян, София и Варна. Само на територията на природен парк „Витоша” доброволци и служители събраха 40 тона отпадъци.   

 

Над 200 горски и ловни стопанства, 16 регионални дирекции по горите и 11 природни парка, в партньорство с общинските и областните администрации, се ангажираха с координацията по почистването на горските територии, осигуряване на помощни материали и извозване на събраните отпадъци.

    

Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите благодарят на всички служители и граждани, които се включиха в кампанията и бяха съпричастни с националната кауза.


Сподели в: