Върни се горе

Във връзка с падналата градушка на територията на област Сливен е назначена комисия от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките”, инж. Николай Николов. Тя ще анализира причините за падналата градушка, ще извърши оглед и оценка на щетите, както и причините  довели до това. Обследването ще се извърши на територията на селата Старо село, Злати Войвода, Гавраилово, Селиминово, Речица, Коньово и Научен.

 

В комисията ще участват експерти от Изпълнителна агенция „Борба с градушките”, както и представители от Областна дирекция „Земеделие” град Сливен. След извършеното обследване тя ще трябва да представи доклад до 8 юни 2012 година на изпълнителния директор ИАБГ.

 

За времето на работа на комисията са отстранени гл. директор на Главна дирекция ПТИО при ИАБГ – Михаил Войнов и областния директор на РД„БГ” Сливен – Динко Михалев.

Сподели в: