Върни се горе

Във връзка със засиления интерес по схемата „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво", Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ предоставя Инструкция за практическото прилагане на схемата. Инструкцията е съвместна разработка на Министерство на Финансите /МФ/ и МЗХ и цели да изясни всички въпроси по веригата „земеделски производител – търговец на горива“ /бензиностанции, данъчни складове, регистрирани получатели и т.н./.

 

Сподели в: