Върни се горе

Двата нови сорта обикновена зимна пшеница – Николай и Гизда, разработка на Института по растителни и генетични ресурси в Садово, бяха признати на последната експертната комисия на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Това съобщи директорът на научното звено към Селскостопанска академия проф. Сийка Стоянова. Сухо- и студоустойчиви, те могат да гарантират по-високи добиви, а от там и по-високи печалби за производителите. За последните пет години в Института са селектирани 21 нови сорта, които са получили признанието на ИАСАС. Те са от 11 растителни вида и са с право на семепроизводство и търговия със семена

 

Новите разработки на агроучените от Института в Садово ще бъдат представени от 5 до 9 март в Пловдив, по време на 22-то издание на международното изложение „АГРА - 2013 ”. Сортът Николай  е утвърден за вписване в списък А на Официалната сортова листа и има изключителна продуктивност. Характеризира се със стабилни добиви. Устойчив е на оронване и полягане. Трудно се подава на причинителите на кафявата и стъблената ръжда. Подходящ е за екологично земеделие.

 

Вторият нов сорт е хлебната пшеница Гизда. Отличава се с екологична пластичност благодарение на студоустойчивостта и сухоустойчивостта си. Брати добре и формира гъсти и изравнени посеви. Не е взискателен към условията на отглеждане, сортът е ефективно-икономичен.

 

Глобалните промени в климата, които през 90-те години на миналия век ни се струваха далечна химера за съжаление станаха наше ежедневие, коментира проф. Стоянова. Тя обясни, че последните сценарии и прогнозите на учените вещаят по-кратки вегетационни и репродуктивни сезони за земеделските култури, които могат да доведат до рязък спад на добивите и качеството на продукцията. В тази връзка учените от Института в Садово въвеждат редица адаптационни мерки, чрез които максимално да се преодолеят вредите на климатичните промени върху земеделските.

 

Сортът е един от основните компоненти в технологичните решения на всяка култура, изтъкна проф. Стоянова. Изграждането на правилна сортова структура, в зависимост от конкретните агроекологични условия на района може да повиши значително добивите и качеството на продукцията, което да противодейства на измененията в климата.

 

Постижения на ИРГР – Садово са широкоизвестни и застъпени в практиката. Само при пшеницата сортовете ни заемат почти 1/3 от засетите площи в страната. Сред тях са двата национални стандарта Садово 1, Победа и съвременните сортове Гизда, Николай, КМ 135, Фермер, Царевец, Гинес, Гея 1, Садово 772, Диамант, Юнак и др. При фъстъците 90% от площите на Европа се намират у нас, а 100% от площите ни се сеят със садовски сортове. Не по-малки са  постиженията и при граха, ориза, сусама  и др., допълни проф. Стоянова.


Сподели в: