Върни се горе

Инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните - София град установиха два незаконни склада за търговия на едро в София, на ул. „Бачо Киро“ и на ул. „Боговец“ в ж.к. Лагера. При извършена проверка, инспекторите констатират, че в тези обекти се извършва нерегламентирана търговия с различни видове пакетирано кафе на зърна и в капсули, захарни и шоколадови изделия и напитки. Обектите не са регистрирани по смисъла на Закона за храните - Съгласно Чл. 12 от Закона за храните, никой няма право да извършва дейност производство или търговия с храни в обект, който не е регистриран по реда на този закон.

 

В момента на проверката са намерени над 300 кашона хранителни продукти и над 400 безалкохолни напитки, като не са представени никакви придружаващи документи, удостоверяващи произхода на наличните количества храни. На лицето извършващо нерегламентираната търговска дейност е съставен Акт за установяване на административно нарушение, а стоката е поставена под възбрана за реализация, до представянето на изискваните от законодателството документи, доказващи нейния произход. В случай, че не бъдат представени документи, гарантиращи произхода и безопасността на храните, възбраната няма да бъде отменена и ще да се приложи по-строгата административна мярка за тяхното унищожаване.

 

БАБХ информира потребителите, че закупуването на храни от нелегитимни физически и юридически лица, от нерегламентирани места и от обекти  нерегистрирани по реда на Закона за храните, е в риск за тяхното качеството, както и за безопасността на храната за човешка консумация.

Сподели в: