Върни се горе

Кандидатите, които имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки А, B, C и D на Националната програма по пчеларство и вече са изпълнили инвестициите си, могат да подават заявления за плащане от 7 май до 31 август 2013г.
     

Заявления по мярка А, Дейност ІІІ – „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин” се подават в Централно управление на фонд „Земеделие”, отдел „Промоционални програми”. По мерки B „Борба срещу вароатозата”, C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” документи се подават в отдел „Регионална разплащателна агенция - РА” на областните дирекции на ДФЗ в следните градове:

•    Областна дирекция София (за София-град, София-област и Перник);

•    Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);

•    Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Силистра);

•    Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово);

•    Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);

•    Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);

•    Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и Кюстендил);

•    Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);

•    Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара Загора);

•    Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);

•    Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).

     

Необходимите документи по мярка А, Дейност ІІІ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Промоционални програми” – „Промоционални проекти, подлежащи на подпомагане съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013”. Документите по мерки B, C и D се намират в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.” – „Прием 2013”.


Списък на кандидатите, подписали договор с клауза в условия на наддоговориране, за които има осигурен финансов ресурс по мерки и сектори на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г., ще бъде публикуван и периодично обновяван на електронната страница на ДФ „Земеделие”.

Сподели в: