Върни се горе

Десислава Танева: ЕК одобри държавната помощ за преотстъпен корпоративен данък

Водещ: Продължава информационната кампания по разясняване на схемите за директни плащания. Днес министър Танева ще се срещне със земеделски производители от Сливен и Ямбол. Министър Танева, каква е целта на тази масирана кампания?

Десислава Танева: От понеделник Министерството на земеделието и храните стартира разяснителна кампания за новите схеми за подпомагане по директни плащания – Кампания‘2015 година, новостите в поземлените отношения вследствие на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те засягат тази кампания. Последното ни представяне в тези разяснителни семинари е на мярка 4.1 по Програмата за развитие на селските райони, чието отваряне се очаква в идните дни.

Водещ: Вие обещахте, повече яснота по въпроса за удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане. Имате ли вече отговор?

Десислава Танева: Да, благодаря за въпроса, който ми задавате, той предизвиква голям интерес сред земеделската общност, включително и в днешния ден на срещите, които имахме в област Благоевград, в град Бургас и в град Карнобат. Каква е ситуацията? Има направено предложение от комисаря, което вчера бе публикувано на страницата на Комисията за удължаване на срока за подаване на заявления за директни плащания в тази кампания от 15 май - 9 юни до 15 юни - 9 юли, когато този период става със санкции. Това е предложение. То ще бъде дебатирано между страните-членки на Комитета по директни плащания на 22 април, след което при подкрепа от страните, ще се измени акт на комисията, с който това предложение ще стане решение. След това всяка страна-членка ще реши дали да приложи този едномесечен срок за удължаване на кампанията. В България вече имаме първото получено писмо от Националната асоциация на зърнопроизводителите, която поставя искане България да приложи това удължаване, ако то стане решение. Ние, разбира се, ще се съобразим с искането на бранша. На 22 април, когато ще бъде дебата на Комитета по директни плащания, ще го подкрепим и ако то стане решение, едва тогава ще може да се приложим. Това ще стане ясно в началото на май най-рано или дни преди изтичането на последния срок, в който могат да бъдат подавани заявления за директни плащания без санкции. Така че моят съвет към всички земеделски производители е: да, ние ще се съобразим с искането на браншовите организации на сектора и ще приложим удължаване, ако то бъде гласувано като решение, а не остане предложение, но дотогава нека всички земеделски производители планират дейностите си по заявяване на подпомагането в сроковете, които са в момента.

Водещ: До момента колко подадените заявления има в цялата страна за директните плащания и как тези заявления се съотнасят към предишни години? По-голям ли е интересът? Повече ли са очакванията?

Десислава Танева: Интересът безспорно е огромен и поради новостите. Към вчерашна дата в системата бяха подадени близо 2500 заявления за подпомагане. Смятаме, че дори в някои области в сравнение с миналата година има повече подадени заявления. Интересът на земеделските производители, интересът към кампанията, към различните схеми на земеделските производители е огромен, защото те са наистина доста по-различни, отколкото през стария програмен период в предишни години и ние затова стартирахме от понеделник тази разяснителна кампания. До момента сме посетили и сме направили такива семинари в шест областни центъра и един общински – Карнобат. Срещнали сме се с над 1400 земеделски производители към момента. Получава се много добър разговор, който разговор и за самите нас е много полезен. Получаваме различни предложения, които в хода на нашите политики ще можем да приложим. Кампанията протича нормално. Интересът е огромен и към очакваното стартиране на мярка 4.1. Графикът на семинарите е за цялата страна - всички 28 областни центрове и някои общински – там, където има развити земеделски райони, като в Карнобат например, където вече бяхме. Целта е да можем да се срещнем с максимален брой заинтересовани земеделски производители и наистина да бъдем в актуален диалог в хода и в срока на кампанията по директни плащания, тъй като тя е по-нова, на пръв поглед по-сложна, но категорично по-справедлива. Знаете, нормативната уредба за нейното прилагане беше приета в последните три месеца. Нормално е да има такъв интерес.

Водещ: Нека да направим и още едно уточнение, министър Танева, само земеделски производители ли имат право на тези директни плащания или и животновъди?

Десислава Танева: Право на директни плащания имат само регистрирани земеделски стопани. И това е промяната, една от промените спрямо миналата година, например. Наистина има голям интерес от много регистрирани земеделски стопани. Преди два дни, когато тръгнах из страната по този график на кампанията, тези, които ще имат право на това подпомагане, бяха вече над 70 хиляди. Другото, което искам да кажа, е, че животновъдите, разбира се, също трябва да бъдат регистрирани земеделски стопани, за да ползват подпомагането по така наречената обвързана подкрепа по директните плащания.

Водещ: Неотдавна вие съобщихте, че в Кампанията за директни плащания 2015 година ще бъдат разпределени близо 1,5 милиарда лева.

Десислава Танева: Да, точно така.

Водещ: Как оценявате условията, достатъчно достъпна ли е системата, достатъчно гъвкава ли е, за да достигнат тези средства до земеделските производители?

Десислава Танева: Системата, правилата са нови, схемите са много по-различни или по-скоро разнообразни, но те са много по-адаптивни към специфките на отделните производства. За първи път плодове, зеленчуци, животновъдство ще могат да получат по обвързаната подкрепа значително по-високо подпомагане. Заради това са по-различни. Дали са по-разбираеми? Със сигурност няма да са по-лесни в началото, но когато с новия начин на подпомагане бъдат запознати земеделците, когато мине първата година, сами ще се убедят, че политиката е много по-справедлива през новия програмен период. Освен това и от администрацията има какво да се желае. Факт е, ние за първите три месеца приехме изцяло нормативната уредба, но със сигурност във връзка със сроковете по Закона за обществените поръчки нямахме никаква физическа възможност да подобрим електронната ни система, софтуера, с който се администрират тези плащания. Живот и здраве имаме пълна яснота какво трябва да направим, за да улесним администрирането на тази политика. Така че за следваща кампания ще бъде подобрена за схемите по директни плащания и другите държавни помощи в сроковете, в който това е по закон. Това наистина ще улесни достъпа на земеделските стопани до подпомагането.

Водещ: Оптимист ли сте, министър Танева, че средствата ще достигнат до максимален брой земеделски производители тази година, че България ще успее да ги усвои качествено, че ще избегнем възможните злоупотреби?

Десислава Танева: За съжаление рискът от нарушения и злоупотреби винаги съществува. Администрацията, държавата, нашият екип винаги мисли правила, по които това да се спре, да е категорично невъзможно и винаги се сблъскваме с някакви случаи, в които по някакъв начин се правят опити да се заобикалят правата. Полагаме всички усилия да бъдат справедливо разпределени. Освен това директните плащания са и най-лесните за усвояване и там усвояемостта на пакета директни плащания винаги е много висок – 98-99% или почти изцяло усвояване на този пакет. Въпросът е тези пари не само да са усвоени, но те да са усвоени по тези правила, по тази философия и по тези цели на подпомагането, а не да се заобикалят. Аз мисля, че сме взели всички необходими мерки за това и с всяка измината година, особено ако се приложат както е по Закона за собствеността и правилата за разпределението на мерите и пасищата, после се приложат и правилата за подпомагането за такъв поземлен фонд съвсем точно, ще стигнем до исканата справедливост, а именно този фонд да се ползва от животновъдите.

Водещ: Казахме, че множество срещи провеждате през тази седмица.

Десислава Танева: Да, до Великден сме в график всеки ден. Ако аз не присъствам, целият политически кабинет е на съответния обучителен семинар по график. Аз, както и тримата ми заместник-министри са също в този график. До Великден е срокът, в който ние трябва да проведем такива срещи във всеки областен център на страната, както и в някой по-големи общински.

Водещ: Кои са вай-честите въпроси, които ви задават на срещите земеделските производители?

Десислава Танева: Най-честите въпроси са проблемите, с които се сблъскват земеделските производители, при поземлените отношения. Знаете, че отново в тази кампания въведохме и правното основание като критерий за допустимост на съответните площи за подпомагане. Мисля, че в тази посока също извършихме значителни подобрения, така че тези земеделски стопани, които имат реално правно основание - плащат си съответните ренти, имат съответното право на подпомагане да получават доплащания. В предишен период не беше нужно да имаш такова правно основание или трябваше да го представиш само при застъпване. Другите теми, които предизвикват огромен интерес са свързани с екологично насочените площи, темата за зелените плащания, която е нова за кампанията. Третата темата, предизвикваща интерес е предстоящото отваряне на Мярка 4.1 и изобщо одобрението, прилагането на Програмата за развитие на селските райони и визията за това кои мерки и кога ще бъдат отворени. Това са най-честите въпроси. Поставят се и други теми по отношение на различни държавни помощи, които се прилагат. Използвам случая да обявя, че държавната помощ за преотстъпен корпоративен данък вече е финално одобрена, получихме разписката от Европейската комисия. Законът за изменение и допълнение в Закона за корпоративното подоходно облагане, който регламентира прилагането на тази държавна помощ, бе приет преди два дни, така че всички земеделски стопани, които приключват 2014 година, могат да я направят, разбира се, ако отговарят на условията за преотстъпен корпоративен данък, ако са инвестирали съответни активи. Това са въпросите.

Водещ: Безспорно тези срещи са полезни за земеделските…

Десислава Танева: Да, много полезни и за нас също. За нас също са много полезни.

Водещ: Вие също има още много какво да научите от срещите с хората, защото там можете да се огледате и да видите част от проблемите в администрацията, за които говорихте.

Десислава Танева: Това е също един от полезните ефекти от тези събирания. Средно около 3,5 часа продължава всяко от събиранията. Получават се оплаквания от забавено администриране на преписки и това дава добър поглед за начина, по който функционира местната администрация, министерството. Получаваме и много предложения от реалния сектор, които са добри. За две от тях вече съм се разпоредила да бъдат приложени - за по-справедливо прилагане на правилата, както за директни плащания, така и за предстоящото отваряне на Мярка 4.1. Факт е, че има забавени преписки от много отдавна. Вчера, по повод и на тези срещи, разпоредих всички преписки, които са със заявление – искане за придобиване на имоти от бившите стопански дворове, не както е по закон в едномесечен срок, да не говорим, че в някои областни дирекции има залежали преписки с години, а в едноседмичен срок да се предават подготвени в Министерството на земеделието и храните, така че да се администрират бързо. На земеделските стопани им трябват тези имущества, които са поискали по съответния законов ред да купят, за да могат да ги ползват при подготовката си на проектите по инвестиционните мерки и това е нормално.

Сподели в: