Върни се горе

„България принципно подкрепя създаването на платформата за хуманно отношение към животните, но е необходимо да се заложат точно целите, поради съществуващата в момента криза в животновъдния сектор.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Съвета по земеделие и рибарство на Европейския съюз в гр. Брюксел, Белгия. Министърът посочи, че не трябва да се стига до приемането на допълнителни стандарти, които да водят до нови инвестиции и разходи от страна на фермерите. Целта на платформата трябва да бъде обмен на добри практики и експертиза. Тя не следва да се ограничава единствено в рамките на Съюза, а е необходимо да се превърне в инструмент за популяризиране на високите европейски стандарти в глобален мащаб.

 

Министър Танева заяви, че е нужно да се направи добра преценка на това, как повишаването на нивото на хуманното отношение към животните ще се отрази на разходите на всеки един потребител, предвид проучване на Евробарометър, според което малък брой потребители са склонни да заплащат завишената стойност на продуктите.

 

По време на обсъждането бе засегнат въпросът за  транспортирането на живи животни съгласно европейските изисквания. „България предлага това да бъде една от темите за обсъждане в рамките на платформата“, обяви министърът. Според нея тази тема  има важно значение за страната ни, имайки предвид географското й положение, засиления трафик на транспортни средства, натоварени с живи животни, и износа за третите страни, както и различното интерпретиране на законодателството.

 

 „Особено внимание трябва да се обърне и на контролните пунктове, където са местата за почивка на живи животни“, подчерта в изказването си министър Танева. Тя обясни, че ежедневно през страната ни преминават голям брой транспортни средства с живи животни, достигащи до 30 пратки. Нерядко при извършване на официален контрол на изходен пункт Капитан Андреево се констатира грубо нарушение на изискванията за хуманно отношение по време на транспорт и е необходимо тези пратки да бъдат пренасочени към най-близкия контролен пункт. „Към момента на територията на България има само един действащ пункт, който често пъти се оказва с недостатъчен капацитет и ето защо считаме, че включването на тази тема в платформата ще подобри координацията между държавите членки и всички заинтересовани страни и ще допринесе за спазване разпоредбите на действащото законодателство“, допълни  още тя.


Сподели в: