Върни се горе

Над 181 милиона лева са договорирани, а над 63 милиона лева са изплатените средства по Оперативна програма “Рибарство” към 22 юли 2013 г.

 

Необходимо е да наваксаме изоставането в Оперативна програма “Рибарство” със съвместни усилия между Министерство на земеделието и храните, Управляващия орган, браншовите организации от сектора, бенефициенти и Европейската комисия. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на единадесетото изнесено заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013 г.) в Пловдив. Зам.-министър Маринова отбеляза, че не трябва да се гледа само назад, а да се върви напред и да се надгражда работата, защото 2013 г. е една много важна година за сектор “Рибарство”, предвид приключването на този програмен период и подготовката на новата програма за 2014 -2020 г.

 

Участници в заседанието на Комитета за наблюдение са г-н Франгискос Николиан, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, г-жа Албена Аминкова от ГД “Морски въпроси и рибарство” към ЕК,  Джон Грийв от FARNET, Цветанка Палазова - директор на Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА, експерти от Дирекцията, представители на различни институции, представители на шестте Местни инициативни рибарски групи и браншови организации от сектор “Рибарство”.

 

Пред членовете на мониторинговия комитет беше представен отчетът за изпълнението на Оперативната програма към 22 юли 2013 г. Според него общо договорените средства са 91,75 % или 181 533 778,84 лв., а общо изплатените са  63 371 293,75 лв.

 

Г-н Франгискос Николиан, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, изрази задоволство от готовността на Министерство на земеделието и храните в лицето на зам.-министър Маринова и на Управляващия орган на ОП “Рибарство” за справяне с проблемите и преодоляване на трудностите, за да се ускори изпълнението на Оперативната програма.

 

Част от програмата на изнесеното заседание на Комитета за наблюдение бе и провелата се вчера среща между зам.-министър Маринова, представителите на Европейската комисия, FARNET и Управляващия орган на ОП “Рибарство” и Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/. На срещата беше обсъдена работата на 6-те групи у нас и проблемите във връзка с усвояването на средства от Оперативната програма.

 

Зам.-министър Маринова обеща по-активен диалог с рибарските групи и пое ангажимент за промяна на Наредба №15 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, която създава трудности в дейността на МИРГ-овете. “Наредбата ще бъде променена след обсъждане от заинтересованите страни и това ще се случи в максимално кратки срокове”, заяви зам.-министър Валентина Маринова. Г-н Франгискос Николиан, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към ЕК заяви, че е необходимо подобряване работата с 6-те МИРГ, за да стартират повече проекти по Ос 4. Той отбеляза, че в следващия програмен период 2014 -2020 г. Ос 4 ще е изключително важна Ос, защото с нея ще се цели децентрализация на дейността и по-голяма насоченост към местните области и политики за развитието им.

Сподели в: