Върни се горе

Румъния ще подкрепи България в искането й към Европейската комисия да удължи крайния срок на допустимост на плащанията на проектите по старата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. с шест месеца. Това  стана ясно по време на срещата между министърът на земеделието и храните Десислава Танева и заместник министър-председателят и министър на земеделието и развитието на селските райони на Румъния  Даниел Константин в рамките на съвместното междуправителствено заседание на двете страни.

По време на срещата министрите изразиха намеренията си за задълбочаване на сътрудничеството в областта на земеделието. В тази връзка ще бъде създадена съвместна работна група, която ще търси подкрепа за сектор „Мляко“ в Европейската комисия. Двамата се договориха работната група да наблюдава пазара на млякото и да предложи на европейско ниво мерки за подпомагане на сектора. „Разработването на специфични мерки за подпомагане на млечния сектор ще спомогне за облекчаване на ситуацията. Една от мерките предвижда въвеждането на временна извънредна помощ на ниво ЕС за производителите на мляко, като за постигането й трябва да обединим усилия“, категорична бе министър Танева.

Обсъден бе и нарастващият стокообмен на земеделски стоки. Министърът на земеделието и развитието на селските райони прие отправената от министър Танева покана да посети България.Сподели в: