Върни се горе

Национален дебат по концепцията за ползването на земеделските земи в рамките на новата ОСП ще се проведе утре в Пловдив. Събитието е от 10 часа в хотел „Санкт-Петербург” и се очаква на него да присъстват заместник-министрите на земеделието и храните Светлана Боянова и д-р Цветан Димитров, както и председателят на парламентарната комисия по земеделие и гори – Десислава Танева.

За участие са поканени земеделски производители, собственици и арендатори на земеделски земи, както и представители на браншови организации от всички сектори на земеделието, научни и бизнес организации, а също и представители на академичните среди и на НСОРБ.

Дебатът ще протече в три панела. Ползванетона земеделските земи – състояние и проблеми, е заглавието на първия от тях, като на него ще присъстват заместник-министър Светлана Боянова, Николай Маринов – директор на Главна дирекция „Земеделие”, както и Лилия Стоянова, началник отдел „Поземлени отношения” и Георги Праматаров, началник отдел “Идентификация на земеделски парцели”. В дискусиите по този панел участие ще вземат и двама от заместник-изпълнителните директори на ДФЗ - Свилен Костов и Васил Грудев, както и Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” и Никола Христов, и.д. директор на Дирекция ” Развитие на селските райони”.

Във втория панел под наслов „Ползването на земеделските земи в рамките на ОСП 2014-2020 – права на плащане, ползване на пасищата, зелен компонент и агроекология” участие ще вземат Снежана Благоева, и Никола Христов, а в третия панел „Предложение за Концепция за ползването на земеделските земи” ще участват Георги Праматаров и Никола Христов от МЗХ и Свилен Костов от ДФЗ.


Сподели в: