Върни се горе

Изплащането на подпомагането по Схемата за национални доплащания за сектор „Тютюн“ от кампания 2014 е предвидено да се извърши до края на месец март 2015 година. По нея ще изплатят 107 млн. лв. Изплащането на средствата бе одобрено на последното заседание на Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Земеделските производителите ще получат премии за референтното количество тютюн договорирано в периода 2007-2009 г. по сортови групи, както следва:


• Басми - за количества до 1 тон ще получат допълнителни средства в размер на 3.09 лв./кг.; за количество от 1 до 2 тона доплащането - по 3 лв./кг, а над 2 тона – 2 лв./кг.;

• Каба Кулак – ще получат премия по 1.58 лв./кг.;

• Бърлей – по 1.15 лв./кг.;

• Вирджиния – по 0.91 лв./кг.

Средствата са утвърдени със Закона за държавния бюджет за 2015 г.


Припомняме, че на заседание на Консултативния съвет по тютюна, проведено на 12 март 2015 г., беше прието разпределението на ставките за референти количества тютюн за национални доплащания за кампания 2014 по сортови групи.

Сподели в: