Върни се горе94 % са договорираните, а  над 41 % са изплатените средства по Оперативна програма “Рибарство” към 30 ноември 2013 г.

 

Правим всичко възможно да приключим успешно Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на дванадесетото заседание на  Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013 г.) в София.

 

Зам.- министър Маринова изтъкна, че преодоляването на предизвикателствата през настоящия програмен период ще бъде стабилна основа за следващия период. „Убедена съм, че за постигането на напредък както по изпълнението на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“, така и по подготовката на Програмата за морско дело и рибарство е необходимо да продължим да подобряваме съвместната работа между Управляващия орган и членовете на Комитета за наблюдение”, каза още тя. Зам.- министърът посочи, че се предприемат всички необходими мерки, за да бъдат договорирани и усвоени средствата  по Оперативната програма и поясни, че проектите по всички мерки се оценяват в по-кратки срокове от заложените, а заявките за плащане се разглеждат приоритетно. До края на годината сроковете ще бъдат съкратени до разглеждане в рамките на един месец, поясни още тя.

 

Зам.- министър Маринова подчерта, че паралелно с това активно се работи и по подготовката на Програмата за морско дело и рибарство 2014- 2020 г., която ще даде още много нови възможности на бранша.

 

 

Пред членовете на мониторинговия комитет беше представен отчетът за изпълнението на Оперативната програма към 30 ноември 2013 г. Общо договорените средства са 94 %, а общо разплатените са 41 %.

 

 

Г-н Франгискос Николиан, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, изрази задоволство, че Управляващия орган е спазил препоръките на Европейската комисия за изпълнението на ОП „Рибарство”, като се има предвид досегашното изоставане по нея. Той отбеляза, че направените промени в нормативната уредба спомагат за ускореното усвояване на средствата по програмата.

 

 

На заседанието се обсъди и възможността да бъдат удължени сроковете  за договаряне на ресурса по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“, мярка 2.6 „Инвестиции в преработката и маркетинга на продукти от риболов и аквакултури“ и мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“ до месец март 2014 г. Срокът по мярка 3.5. „Пилотни проекти“, се удължава до юни 2014 г., а по мярка 4.1. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие на МИРГ-овете“ до месец септември 2014 г.

 

 

 

Сподели в: