Върни се гореИАРА и ИАГ подписаха меморандум за съвместна контролна дейност


Близо 1600 са проверките на инспектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури през юни. При тях са констатирани 170 нарушения.

550 от проверките са извършени по Черноморието, като нарушенията там са 17. Най-много са проверките в Добрич – близо 200. 380 са проверките в Централен Дунав, като установените нарушения са 25.
При проверките са иззети общо 17 295 метра мрежи, в това число 9 715 метра - от инспекторите по Черноморието. Задържани са и 105 винтери.

564 кг е иззетата риба, от които по-голямата част е върната в морето и 17 кг е дарена.

10 кг бяла мида, 50 кг рапан, 146 кг черна морска мида и 500 езерни раци (с общо тегло около 30 кг) са конфискувани при проверките.


315 от проверките са извършени от началото на миналата седмица, като са издадени 13 акта за нарушения в акваторията на Черно море, по река Дунав и вътрешните водоеми на страната. Осем от нарушенията са за любителски риболов и 5 – за стопански.
124 от проверките са по Черноморието - на море, на пристанище, в търговска мрежа и в прилежащите вътрешни водоеми. Откритите нарушения са две – за извършване на стопански риболов без разрешително и без издадено удостоверение за извършване на стопански риболов и за превоз на риба, както и без представени документи за произход на рибата. 740 метра мрежи и 61 кг риба са иззети с актове и констативни протоколи при проверките.


Миналата седмица беше подписан Меморандум между две от структурите към Министерство на земеделието, храните и горите - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителна агенция по горите за съвместна контролна дейност, взаимодействие и координация. Двете институции обединяват своите усилия за по-добър контрол върху режима на риболов и спазване на правилата за любителски риболов. Горските служители и инспекторите на ИАРА ще извършват ефективно противодействие на нарушенията съгласно периодично изготвяни планове за съвместно взаимодействие. Съвместният контрол ще се извършва чрез проверки на превозни средства и/или във водните обекти, ползвани за любителски риболов. Те ще извършват и проверки относно спазване на правилата за любителски риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за горите. Ще бъдат привличани при съвместни акции и други компетентни национални ведомства с контролни и охранителни функции. Двете структури ще обменят информация за резултатите от свои самостоятелни проверки, а също и за промени в националната и международна нормативна уредба, включително по европейски директиви и регламенти, свързани с рибарството.
Сподели в: