Върни се горе

Днес по сметките на кандидатите по Схемата за единно плащане на площ вече са 100 млн. лева – доплащане след отразяване на  възраженията по временния слой „Площи, подходящи за подпомагане“ и разрешаване на спорните случаи на площи, заявени от повече от един кандидат.


Заедно с вече платените през януари 944 млн. лева, общият размер на изплатените субсидии по СЕПП е 1.05 милиарда лева, с което финансовият пакет е усвоен на 100 процента.


В най-скоро време предстоят преизчисления и доплащане и по останалите схеми и мерки от  директните плащания. Ще бъде извършено и плащане за част от кандидатите по схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството, които не са получили подпомагане до момента.Сподели в: