Върни се горе

Индикативният график на Фонд „Земеделие” за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2012 беше одобрен от Министерството на земеделието и храните.

 

Публикуването на примерни срокове за кандидатстване по мерките ще улесни кандидатите да планират по-добре подготовката на проектите. Това ще помогне и броят на постъпилите заявления по дадена мярка да бъде съобразен в максимална степен с административния капацитет на Разплащателната агенция.

 

Графика можете да намерите на интернет страницата на ПРСР www.prsr.bg – в менюто „Нормативна база”, а също и на официалния сайт на фонда www.dfz.bg в „Програма за развитие на селските райони”> „Мерки”.

 

Обръщаме внимание, че предложените периоди на прием по мерките 112, 121 и 321 са съобразени с предложението за прехвърляне на средства към бюджетите на тези мерки в 7-то изменение на ПРСР, както и с индикативния срок на Европейската комисия за разглеждането и одобрението му.
Сподели в: