Върни се горе

 

Със засаждането на 160 000 фиданки от бяла бреза на площ от 350 декара пустеещи земи в м. Ветерница край сатовчанското село Жижево приключи изпълнението на проект на „ДЛС Дикчан” към Югозападното държавно предприятие. Проектът е реализиран по мярка 223 на Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз и е на стойност 203 000 лева, съобщи директорът на ДЛС „Дикчан" инж. Пламен Поюков. От тях 80% е европейското финансиране и 20% - собствено участие на ЮЗДП. Залесени са 350 декара пустеещи неземеделски земи – голини и това е третият най-мащабен проект, който изпълнява стопанството през последните години. Предишните два са осъществени върху горски територии в землищата на селата Ваклиново и Сатовча, а общо залесените по трите европроекта площи са над  500 декара.

 

„Голяма част от голите земи на територията на стопанството са собственост на общините и на частни лица. Много малко от държавните горски територии са незалесени. Този обект е силно каменлив, с малък почвен хоризонт. Все по-трудно намираме свободни площи за залесяване. Но основна наша грижа е не толкова залесяването, колкото подпомагане на естественото възобновяване. И там, където то е затруднено или невъзможно, тогава да извършваме изкуствено залесяване”, посочи директорът на стопанството Пламен Поюков.

 

Бялата бреза е избрана като устойчив на пожари и характерен за района на  Западните Родопи широколистен дървесен вид. Ограда от 6 километра опасва засадените върху голите чукари край с. Жижево нови фиданки, за да ги предпази от стадата, които пасaт в района.

 

Грижите за създадената горска култура ще продължат 3 години, като всяка година ще се окопават и изрязват треви и плевели от два до три пъти според необходимостта.

Сподели в: