Върни се горе

Във връзка с изказване на депутата от БСП Димчо Михалевски„ че „завършилата в края на миналата година проверка от одитори от ЕК е констатирала в МЗХ и специално в управляващия орган, чийто ръководител е Светлана Боянова, нарушаване на процедурните правила и на контролите, които са разписани за прозрачност, честност, справедливост на тази програма. В момента има назначена тематична проверка от Европейската сметна палата, която ако се произнесе негативно и потвърди тези предварителни констатации на одиторите, означава стоп на Програмата за развитие на селските райони”, МЗХ прави следното опровержение:

 

 

Няма подобни заключения от одит на Европейската сметна палата и няма такава тематична проверка в МЗХ. Следователно твърденията за спиране на средства по Програмата за развитие на селските райони са абсолютно неоснователни. 

Сподели в: