Върни се горе

Възстановените средства са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Те са по извършени от ДФ „Земеделие” (ДФЗ) плащания в периода 16 октомври – 31 декември 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). От тях 28 051 831 лв. са по така наречените „зелени мерки” на ПРСР, а други 172 687 161 лв. – по общински проекти.

 

Така общата възстановена на България сума от началото на годината по двата основни земеделски фонда, които ДФЗ администрира – ЕЗФРСР и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) – надхвърли 1 240 000 000 лв. Благодарение на упоритата работа на ръководството на ДФЗ, ЕК за пореден път преведе парите във възможно най-кратки срокове. Те са платени по сметката за европейски средства на ДФЗ, която е част от единната сметка в обхвата на фискалния резерв.

 


Сподели в: