Върни се горе

Мярка 112 ще бъде отворена още през тази година

 

„Отстояваме позициите и подпомогнахме уязвимите сектори в българското земеделие”, обяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков при представянето на отчета за първите 100 дни управление на МЗХ. Той посочи, че за отраслите „Животновъдство“, „Зеленчукопроизводство“ и „Овощарство“  е извоювано  повишаване на обвързаната подкрепа от 3,5% на 13%, които се равняват на 100 млн. евро годишно. Удължен с 2 години е и преходният период за млечните ферми от втора и трета категория за привеждането им към европейските стандарти.

 

Към успехите на ръководството министърът припомни, че са осигурени нови 11.5 млн. лв. за тютюнопроизводителите за 2013 г., запазени са нивата на подпомагане на българските животновъди и са облекчени условията за пряка продажба на животинска продукция. „Успяхме да пресечем нерегламентирания внос на плодове и зеленчуци, изкупните им цени се повишиха и е видно, че по този начин се подобри конкурентната среда за българските земеделски производители”, подчерта министър Греков. Той обърна внимание и на намаляването на административната тежест върху бизнеса чрез премахването на два и облекчаването на 11 регулаторни режима.  

 

Министърът беше категоричен, че се полагат всички усилия за успешното приключване на сегашната Програма за развитие на селските райони без загуба на средства. Създаден е план за действие, съгласуван с ЕК, който предвижда до края на годината да бъдат разплатени 308 млн. евро по всички мерки от програмата. „Въпреки ограничения финансов ресурс за наддоговаряне по мярка 112 прием през тази година ще има, защото младите фермери са ни приоритет”, отбеляза проф. Греков. Приемът ще бъде с бюджет 20 млн. лв. като половината от тях ще се платят от бюджета на МЗХ и ДФЗ, а останалата част ще е от новата ПРСР. Министърът припомни, че средствата за ПРСР за периода 2014-2020 г. са увеличени до 2.3 млрд. евро и са ясно определени приоритетите в нея – животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, напояване, биоземеделие, малките и младите фермери.

 

Министър Греков и неговият екип си поставиха задача да продължат работата по устойчивото развитие на земеделието като основна част от икономиката на страната. Сред приоритетите са и регулирането на поземлените отношения, по-активното партньорство с браншовите организации и приемането на закон за тяхната дейност.

 


Сподели в: