Върни се горе

Позицията на България по Общата селскостопанска политика 2014-2020 г.  бе сред осемте отразени в месечното професионално списание на Земеделската камара на Франция. Статията е озаглавена „Гласът на нашите европейски партньори – ОСП 2014-2020 г.” и е изведена като заглавна страница на изданието, ориентирано към земеделския производител и професионалистите в сектора. Списанието се разпространява в цяла Франция, чрез всички офиси на Земеделската камара до всички членове. Българската част от материала е подготвена от първия секретар по земеделие на България в Република Франция г-жа Веселина Евдокимова.

Целта на изданието е да пренесе диалога на ОСП от ниво евро институции и политически елити към земеделските производители, за да се постигне по пълноценен дебат по темата.

 

Статиите са подготвени от земеделските аташета на страните в Париж, като от 27 страни са представени едва 8. Това са: България, Германия, Австрия, Унгария, Холандия, Великобритания, Италия и Испания.

 

Представени са статистически данни за страната в сектора, снимки с характерни земеделски пейзажи, както и географска карта с местоположението на страната и национално знаме.

Сред засегнатите в материала теми са: предложенията на ЕК относно реформата на ОСП 2014-2020 – съдържат ли една добра основа за дискусия; трябва ли да се засили регулацията на европейските земеделски пазари и ако да по какъв начин; моделът - "Озеленяване" и приоритетните мерки относно развитието на селските райони в новия програмен период.

 

Цялата статия можете да намерите тук


Сподели в: