Върни се горе

Тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. бе обсъдена от работна група в Министерство на земеделието и храните. Разгледани бяха основните изисквания по отделните мерки от програмата, също така бяха обсъдени и условията за кандидатстване и критериите за допустимост на бенефициентите. Целта е Националната програма да бъде по-достъпна до пчеларите.
Предстои следващата седмица да се проведе последно, заключително заседание на комисията, след което крайният текст на тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. да бъде изпратен в Европейската комисия за одобрение.

Тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. бе обсъдена от работна група в Министерство на земеделието и храните. Разгледани бяха основните изисквания по отделните мерки от програмата, също така бяха обсъдени и условията за кандидатстване и критериите за допустимост на бенефициентите. Целта е Националната програма да бъде по-достъпна до пчеларите.


Предстои следващата седмица да се проведе последно, заключително заседание на комисията, след което крайният текст на тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. да бъде изпратен в Европейската комисия за одобрение.


В работната група участие взеха представители от неправителствения сектор, експерти от Българска агенция по безопасност на храните, от Държавен фонд „Земеделие” и от Министерство на земеделието и храните

Сподели в: