Върни се горе

Над 100 хиляди хектара ще бъдат обявени за стари гори и в тях няма да се водят сечи, с цел опазване на биоразнообразието в изпълнение на ангажиментите ни по Натура 2000. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов при своето участие във Фестивала Зелени дни в София.
Той подчерта, че министерството работи отговорно и последователно в защита на българските природни ресурси и промотирането на българските храни и природа. Заместник-министърът посочи, че в правомощията на министерството са 9 милиона ха земеделски и горски територии в страната. Затова даването на шанс за прилагане на зелени политики и защита на биоразнообразието и природосъобразния начин на живот и производство на храни и други природни продукти е сред основните приоритети на настоящия екип.  
Заместник-министър Костов припомни, че и в момента тече национална кампания на Министерство на земеделието и храните „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО”, с която изразяваме своята трайна подкрепа към развитие на биоземеделието и чистите храни, произведени в България. Българските производители заслужават да получат шанс, защото всеки търси българските продукти, подчерта доц. Костов.
Сподели в: