Върни се горе

Промените се отнасят за проектите по осем мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), чиито наредби бяха изменени. Това са мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

 

Фонд „Земеделие” ще разглежда заявленията за кандидатстване по тези мерки в рамките на два, вместо досегашните пет месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи – в срок до три месеца. Заявките за плащане ще се обработват за два, а не четири месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи – в срок до три месеца.

 

Срокът, който бенефициентите ще имат за подаване на заявка за авансово плащане, е увеличен от три на шест месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане. В допълнение, кандидадите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., които не са заявявали авансово плащане, могат да го направят до 15 ноември 2012 г.

Сподели в: