Върни се гореОт 11 ч. утре, 19 септември 2017 г., в зала „Гранитна” на Министерски съвет кметове на 15 общини ще получат първите си подписани договори по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектите ще бъдат изпълнени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата.
 
Събитието ще се състои в присъствието на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция Живко Живков. На официалната церемония е поканен да присъства и министър-председателят Бойко Борисов.
 
Влизането на журналисти в сградата на Министерски съвет ще става от 10.00 ч. до 10.30 ч.
Сподели в: