Върни се горе


„Устойчивото развитие на тютюневия сектор зависи от създаването на условия за по-силна роля на пазарния механизъм, за регулиране на производството и структурно приспособяване на стопанствата чрез тяхното уедряване и повишаване на качеството на продукцията. Това ще доведе до по-силна конкурентоспособност и защита на интересите по групи или организации.“ Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров по време на конференция на тема: „Устойчивото утре на българския тютюн“.

 

„Само с по-силно и по-конкурентоспособно селско стопанство, можем да достигнем нужната продоволствена сигурност и да генерираме необходимия растеж и работни места за Европа и в сектор „Тютюн“, който не бива да бъде изключение“, посочи Цветан Димитров. Той допълни, че  по-гъвкавото прилагане към регионите в нашата страна на схемата за малките земеделски стопанства и възможностите за финансова подкрепа чрез инвестиции, с цел диверсификация и модернизация на селскостопанското производство в Програмата за развитие на селските райони, ще доведе до увеличаване на доходите на жители в малките населени места.

 

Зам.-министър Димитров обясни, че това е една от политиките на Министерството, с която то  е сериозно ангажирано, с оглед на решенията, които трябва да се потърсят за земеделските производители в страната и Европа през новия програмен период за сектора. „Нека не загърбваме предизвикателствата пред европейското селско стопанство. Навлизаме в нова фаза с нови правила.“, посочи още той.

 

Сподели в: