Върни се горе

Държавната помощ de minimis е за подпомагане на земеделските производители, които отглеждат овце и кози-майки. Фонд „Земеделие” положи сериозни усилия заявленията на животновъдите да бъдат приети в най-кратки срокове, за да бъдат сключени договорите и помощта да стигне максимално бързо до тях. На базата на броя приети заявления и след извършване на необходимите административни проверки Управителният съвет на ДФЗ определи ставка от 7 лв. за овца-майка или коза-майка.

 

Днес средствата бяха преведени по банковите сметки на 5 348 земеделски производители за отглежданите от тях общо 701 049 овце и кози-майки. Най-много средства – в размер на 526 155 лв. – получават 503 животновъди от област Бургас. За област Благоевград са преведени 455 770 лв. на 550 земеделски производители. В региона на Хасково са подпомогнати 434 фермери с 422 814 лв., а в област Пловдив – 395 стопани с общо 412 643 лв.

 

Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани по реда на наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2012 г. Всеки животновъд, получил помощ по схемата de minimis, се задължава да запази до края на годината 75 % от броя на животните, за които е бил подпомогнат.

Сподели в: