Върни се горе

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 10 март 2014 г. Татяна Ангелова е назначена за заместник-изпълнителен директор с ресор „Държавни помощи” и програма САПАРД. Тя е родена в град Пловдив на 12 януари 1980 г. През 2001 г. завършва бакалавърска степен по „Тропично и субтропично земеделие” в Аграрния университет в Пловдив, а година по-късно се дипломира като магистър в специалност „Агрохранителни технологии и биотехнологии” в същия университет. Владее английски и руски език.

 

Татяна Ангелова започва работа като експерт в Областна дирекция на ДФЗ-РА в Пловдив през октомври 2002 г. През февруари 2003 г. е назначена за експерт в дирекция „Инвестиционно кредитиране” в Централното управление на Фонда. От април 2007 г. оглавява отдел „Краткосрочно кредитиране и субсидиране”, където отговаря за организирането, координацията и контрола на цялостната дейност по предоставяне на средства по краткосрочните финансови линии /кредити и субсидии/  в ДФ “Земеделие” и за държавни помощи в областта на земеделието.

 

През януари 2014 г. е назначена за директор на дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане” в ДФЗ-РА. Работата й е свързана с прилагането и изпълнението на схемите за държавни помощи и предоставяне на кредити за реализиране на инвестиции и създаване на дълготрайни активи в селското стопанство.

 

Сподели в: