Върни се горе

     През 2013 г. Националната служба за съвети в земеделието е консултирала безплатно над 20 000 земеделски производители. Това стана ясно при представянето на годишния отчет за дейността й. Броят на стопаните, които са използвали услугите на Службата, е с 12% повече от заложения годишен план, а общият брой предоставени консултации надхвърля 80 000, което представлява с 24% повече спрямо планираните.
     От тях 22 612  са специализирани съвети в областта на земеделието, дадени на 11 138 стопани. Предоставени са 32 837 броя  препоръки по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на 17 971 земеделски производители. Основно консултации са направени по мярка 141 от ПРСР –  12 130 консултации на 9 943 производители. По мярка 112  от ПРСР са представени 3 761 консултации на 3 590 земеделски производители. По мярка 121 от ПРСР - 2 982 консултации на 2 537 земеделски производители и по мярка 214 от ПРСР - 2 250 съвети на 1 921 земеделски производители. Службата подпомага фермерите от одобряването на проекта до неговото  успешно реализиране.
      През миналата година експертите са посетили на място 3105 стопанства и са дали 7 486 препоръки. Освен това през 2013 г. са подпомогнати 5 061 полупазарни стопанства при изпълнението на проектите им  по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР, като са им предоставени 8 273 консултации.  Проведени са 106 бр. съвместни действия и мероприятия с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти, с цел подпомагане трансфера на научни знания и технологии в практиката. В  тях са взели  участие  над 3 000 фермера.
      От отчета става ясно, че Центърът за професионално обучение към НССЗ безплатно е обучил 555 земеделски производители по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания".  
Сподели в: