Върни се горе

 

Създаването на сайт за електронна онлайн търговия с плодове и зеленчуци е стъпка напред за развитието на сектора, тъй като онлайн търговията добива все по-голямо значение. Това заяви днес министърът на земеделието и храните Десислава Танева при публичното представяне на сайта Gradinaria-bg.com по проект „Модерна търговия”, разработен от Сдружение „Национален съюз на градинарите в България” (НСГБ) и финансиран от Фондация „Америка за България”. Министърът поздрави създателите за иновативната идея, като изрази удовлетворение, че с този проект се постигат цели, към които и много институции, в това число и МЗХ се стремят. „Скъсяването на веригата от производителя до потребителя и как да се гарантира, че продуктите са  пресни в момента, в който се предлагат, е важно за съвременния потребител”, посочи министърът. Тя припомни, че двата подсектора плодове и зеленчуци са приоритетни в политиките на министерството и екипът си поставя за цел повишаване на подпомагането по тях. Министър Танева изрази увереност, че това ще се разбере и от самите фермери, когато след приключването на първата година на подпомагането по Общата селскостопанска политика в пълен размер, те трябва да получат значително по-високи субсидии за плодове и зеленчуци.

  

Министърът увери, че министерството работи и в посока на скъсяването на веригата от производителя до крайния потребител и затова от следващата година ще стартира мярка 16 „Сътрудничество” по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“, която е за обединение на земеделски стопани, групи и организации на производители. Те ще могат да кандидатстват за планиране, инвестиции и разработване на местни пазари по видове продукти. Тя уточни, че кандидатстването ще е за три вида разходи - оперативни разходи, разходи за реклама на местни пазари и разходи за инвестиции в тези пазари, които ще се подкрепят до 50 процента от програмата.

 

Министърът посочи, че остава подкрепата и по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” на ПРСР за групи организации, където подпомагането е до 10% от предлаганата общо от тях на пазара годишна продукция, което е двойно повече от подпомагането в предишния период. „Така ще подкрепим и мотивираме сдружаването на производителите. Трябва да осъзнаят важността на организирането в тези групи, за да се справят по-добре с планирането на производството и реализацията й, така че да отговарят на нуждите на пазара. Когато има обединение има и по-добър административен капацитет и тези цели се постигат много по-лесно”, заяви министър Танева.

 

 

Сподели в: