Върни се горе

Да се премахнат незаконните стационарни капани, изградени на разстояние по-малко от 1 000 м от съседен ловностопански район, бе решено по време на четвъртият Ловен съвет за тази година. Той се проведе в Изпълнителна агенция по горите и в заседанието участва зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов.

Цените на разрешителните за лов, в зависимост от вида дивеч, начина на ловуване, разпределени по категории, които ще бъдат валидни за 2015 г., остават непроменени, решиха участниците в Съвета.

Приет бе и нов Правилник за дейността на Ловния съвет към Агенцията, съветите по лова към регионалните дирекции по горите и комисиите по ловно стопанство към държавните горски и държавните ловни стопанства.

Дискутираха се мерки, които да влязат в нормативната уредба и да бъдат прилагани за безпроблемното упражняване на ловния спорт, с цел стриктното спазване Закона за лова и дивеча.

Сподели в: