Върни се горе

 

Над 50 милиона литра ще достигне износът ни на вино от реколта 2015 г. при производство от 130 милиона литра. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриване на ритуално зарязване на лозовите масиви на винарна изба „Беса Валей” в село Огняново, Пазарджишко по повод празника на лозаря и винаря – Трифон Зарезан. На церемонията присъства изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев.

 

Това ниво на износ е достигнато въпреки ограничените пазари на Русия, отбеляза министър Танева и подчерта, че страната ни бележи рекорден ръст на износа към страни като Китай, Великобритания и Германия. „Това са страни, чиито потребители имат високи изисквания и фактът, че изнасяме с успех на такива пазари говори, че България произвежда изключително качествени вина и потвърждава професионализма на всички, които работят в сферата на лозарството и винарството”, заяви министърът.

 

 

Министър Танева поздрави всички, които произвеждат „този еликсир, прославил България по целия свят – червеното вино”. „Пожелавам на всички винарски изби в страната успешна година. Независимо от трудностите, които съпътстват всяко земеделие, трудности, предопределени от най-голямата сила – природата, изпращаме една много успешна година за сектор „Лозарство и винарство”. Искам да пожелая на всички 262 оператори в България, които произвеждат вина, да продължат да бъдат иновативни, да използват всички инструменти, с които могат да се представят на различни пазари.”, заяви министърът.

 

 

„Лозаро-винарският сектор категорично е един от секторите, които са конкурентноспособни, високотехнологични, експортно ориентирани и познат на външните пазари и има перспективата да се развива още по-силно в тази посока. Тя информира, че към момента страната разполага с обновени технологични мощности и капацитет за производство на близо 200 милиона литра. Министърът посочи, че държавата подпомага сектора с инструментите по Националната лозаро-винарска програма, към която интересът е все по-голям.

 

 

Като значима тенденция тя отбеляза и че множество изби се ориентират към производство и износ на вина от най-висок клас. „За нас е важно, че има и такива изби, които създават лозови насаждения и технологични мощности по последни тенденции.  Това им позволява да добиват суровината на добра цена и да поддържат изключително високо качество”, подчерта министър Танева.

 

Сподели в: