Върни се горе

От откриването на Спешен център на телефон 112 към Изпълнителна агенция по горите през м. юни 2015 г. до момента са получени и проверени всичките постъпили 5 200 сигнала за нарушения в горите.

По 105 от тях, проверяващите са открили нарушителите, на които са съставени актове за установени административни нарушения по Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за биологичното разнообразие.

 

Най-много обаждания от гражданите постъпват за незаконен добив на дървесина, пожари, транспортиране и съхранение на дървесина, както и за бракониерски прояви, свързани с лов и риболов. 1 046 сигнала са за горски пожари или за пожари в близост до гора, като само за месец август техният брой е 328.

 

Най-голям е броят на регистрираните обаждания за нарушения в горите през месеците ноември и август, съответно 988 и 947. Преобладават сигналите за територията на Северозападно централно държавно предприятие - Враца.

 

При проверките на терен са ангажирани 220 екипа с над 440 горски инспектори към регионалните дирекции по горите, както и създадените в края на 2014 г. 173 междуведомствени мобилни екипи към държавните горски предприятия. Припомняме, че времето за реакция след получаването на сигнала до проверката на място е от 30 минути до час и половина, като за това са отговорни експерт лесовъдите, които дежурят денонощно в спешния център.

 

Сподели в: