Върни се горе

 

На официална церемония в унгарския град Сарваш, заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов получи "Хляба на мира". Той беше връчен от министъра на земеделието на Унгария д-р Шандор Фазекаш в присъствието на федералния министър на прехраната и земеделието на Германия Кристиан Шмид, под чийто патронаж е създаден проектът "Хляб на мира". С това символично предаване на хляба, Република България поема домакинството на следващата Международна конференция "Мир и земеделие", която ще се проведе през месец септември 2017 г. "Проектът "Хляб на мира" ни дава възможност да работим в синхрон и да постигаме резултати, за да можем да развиваме конкурентно и устойчиво земеделие", заяви заместник-министър Свилен Костов. Той допълни още, че трябва с общи усилия да се справим с днешните предизвикателства и да постигнем балансиран земеделски сектор, развити селски райони и икономически растеж.

 

По време на министерската конференция под надслов "12 години - 12 държави - един хляб на мира" бяха засегнати и обсъдени въпроси свързани с начините за развитие на устойчиво и привлекателно за бъдещите поколения земеделие и необходимостта от поддържане на Обща селскостопанска политика (ОСП), която е в състояние да отговори на постоянно променящите се глобални предизвикателства, като същевременно спомага за засилване на конкурентоспособността на европейските земеделски стопани. В своето изказване заместник-министър Свилен Костов заяви, че за приспособяването на земеделските производителите към високите изисквания, са нужни сериозни инвестиции. Настоящата криза на пазара показва, че са необходими европейски мерки, които са достъпни за производителите във всички държави членки. Необходимо е не само да бъде подобрена конкурентоспособността на производството, но и да се повиши стойностния му дял в хранителната верига. От съществена важност е също така и засилване на степента на организираност на фермерите.

 

Проектът "Хляб на мира" има за цел да покаже връзката между мира и приноса на устойчивото земеделие за осигуряване на прехраната и благосъстоянието на населението. Той стартира през 2013 година в Берлин и включва 12 държави членки на ЕС от Централна и Югоизточна Европа (България, Германия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чешката република, Унгария и Хърватия).

Сподели в: