Върни се горе

 

Със 100 нови пръскачки за гасене на пожари разполагат горските стражари от Североизточно държавно предприятие, стопанисващо държавните гори на територията на четири области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Закупеното оборудване вече е раздадено на специализираните групи към всички 13 горски и 5 ловни стопанства в обхвата на СИДП.

 

25-литровите гръбни пръскачки допълват техническата обезпеченост на предприятието за първоначална атака на горските пожари. Всяко от горските стопанства е снабдено с по пет от новите пръскачки, а за ловните са предвидени – по шест. Толкова са осигурени и за Централното управление.

 

Пет са специализираните високопроходими автомобили за патрулиране и гасене на горски пожари, с които разполага СИДП. При необходимост в борбата с огъня могат да бъдат включени и допълнителни превозни средства, които също са оборудвани.  Противопожарните депа на горските са в пълно съответствие с нормативните правила. Съставени са графици за дежурства на служителите в териториалните поделения, включително и през почивните и празничните дни. Предприятието е в готовност да реагира бързо и адекватно при възникване на пожари в горски територии.

 

След сигнали от граждани на телефон 112, благодарение на незабавната намеса на специализираните екипи за гасене на пожари към СИДП, са предотвратени два огнени инцидента, регистрирани в рамките на настоящата седмица във Варненска област. В резултат от спешните действия съвместно със служителите на пожарната пламъците са потушени, преди да засегнат дървесната растителност. Най-вероятната причина за пожарите е човешка небрежност, поради което от СИДП призовават за максимална бдителност по време на пожароопасния сезон.

 

Статистиката показва, че над 97 % от възникналите пожари са предизвикани от човешки действия. В обхвата на Североизточно държавно предприятие през миналата година са станали 26 горски пожара, 16 от които са причинени от човешка небрежност.

 

От предприятието напомнят, че паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е забранено, а нарушенията се наказват с глоба до 500 лв. Същата санкция се налага и за палене на огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства. Забранено е и паленето на стърнища от собствениците и ползвателите на земеделски земи. Сериозна предпоставка за възникването на пожари са още изхвърляните отпадъци и особено неизгасените фасове.

 

От СИДП благодарят на гражданите за подадената информация на телефон 112. Тези сигнали дават възможност за своевременна организация и предотвратяване на огнените инциденти.

Сподели в: