Върни се горе

„Ще работим за максимално бързото одобрение на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 от Европейската комисия”. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” - 2007-2013 г. (ОПРСР) в Бургас. Заместник-министър Грудев  заяви, че за да не бъде нулева тази година за сектора, ще бъде отправено запитване към ЕК да бъдат отворени някои от мерките по Програмата преди официалното й одобрение. Това ще стане при условие, че се отстранят забележките и коментарите, които има Комисията по съответните мерки”, допълни още той.

 

По отношение на изпълнението на Оперативната програмата за период 2007-2013, заместник-министър Грудев заяви, че има свободен финансов ресурс по някои от мерките, който трябва да бъде усвоен до края на 2015 година. „Предвижда се да бъде направен допълнителен анализ на изпълнението на проектите, да се прецени етапът по изпълнение, в който те се намират и реалната възможност за реализирането им. При условие, че има проекти,  по които не са стартирали дейностите, финансовият ресурс от тях, може да се прехвърли по други одобрени проекти, които биха могли да бъдат завършени до края на годината”, посочи Грудев. Той допълни, че се надява, по този начин загубите по Оперативната програма за 2015 година да бъдат сведени до минимум.

 

Общо подадените заявления за финансиране по програмата към 31 декември 2014 г. са 587 на стойност над 225,58 млн. евро. От тях по 561 заявления има сключени договори на стойност 103,537 млн. евро, а разплатените средства са 52,910 млн. евро или 55% от финансовия ресурс.

Сподели в: