Върни се горе

Директорите на две горски стопанства ще бъдат уволнени заради нарушения. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред журналисти по време на 62-та Генерална асамблея на Международния съвет по лова и опазване на дивеча в гр. Правец.  Министър Танева подчерта, че след сигнал при проверка в Държавното горско стопанство „Алабак” е установено, че  заедно с издадените позволителни е добита и друга дървесина, за която констативните протоколи са издадени без основание. Танева допълни, че във второто стопанство- Държавно горско стопанство „Гърмен“ съществуват незаконни практики. Десислава Танева бе категорична, че Министерството на земеделието и храните ще бъде непримиримо към всички нарушения, извършени от служители в системата, без значение на какво ниво са и със своите действия допринасят за увреждането на горското богатство.

По време на официалното откриване на 62-та Генерална асамблея на Международния съвет по лова и опазване на дивеча, министър Танева заяви, че опазването на природните дадености е основен фокус на Министерството. „Земеделските и горските територии са от важно значение не само за икономическия просперитет на страната, но и за съхраняване на нейната изключително богата флора и фауна“, каза още тя.


Пред присъстващите земеделският министър припомни, че в момента Изпълнителната агенция по горите подготвя изменения в Закона за лова и опазване на дивеча. „Предстои да бъде обсъдено и изменение на сроковете на ловуване съгласно европейското законодателство и ратифицираните от България международни конвенции. Съществува предложение срокът за ловуване на свободния дивеч и фермерно отглеждания дивеч да бъде уеднаквен. Срокът за ловуване на дива свиня ще бъде съкратен до 31 декември, а не както е до сега до 15 януари, което ще доведе до подобряване и увеличаване на популацията на този вид дивеч“, каза още Танева.


Тя уточни, че промените в нормативната уредба ще засегнат и въвеждането на по-строг ред за използване на стационарните капани за улов на жив дивеч за разселване и заградените площи. „Обсъжда се идеята групово ловуване на дивеч да се извършва само в огради, които обхващат големи площи.  В резултат от действията, които се предприемат за прецизиране на нормативната уредба и засилване на контрола върху ловностопанската дейност се надяваме да се даде добра основа за провеждане на единна национална политика в ловното стопанство“, допълни министър Танева.

Сподели в: