Върни се горе

От 16 октомври 2015 г. ще започне изплащането на подпомагането по схемите за подкрепа на животновъдния сектор. Индикативните ставки по схемите за обвързана подкрепа, определени въз основа на заявените животни, са както следва:  
-    По Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – 254 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – 250 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол – 368 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (стопанства с 10-49 овце-майки  и/или кози-майки) – 89 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 68 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за биволи – 499 лв. на животно;
Окончателният размер на ставките ще стане ясен след приключване на проверките.

 

Поради тежката икономическа и пазарна ситуация и финансовите затруднения на земеделските производители и в отговор на настойчивите искания от министрите на земеделието, ЕК предложи за кампания 2015 авансово изплащане на директни плащания в размер до 70%. МЗХ ще се възползва от предоставената възможност и в периода 16 – 22 октомври 2015 г. ще изплати 70% от подпомагането по схемите за обвързана подкрепа за животни. Останалите 30% ще бъдат изплатени в периода 1 – 10 декември 2015 г. Това означава, че животновъдите ще получат 100% от подпомагането към края на първото 10-дневие на месец декември 2015 г.

 

Индикативните ставки по Схемите за преходна национална помощ са в следния размер:

-    По Схема за преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството – 192.00 лв. за говеда и 336 лв. за биволи;
-    По Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (стопанства с над 50 и/или кози-майки) – 39 лв. на животно.
Преходната национална помощ се финансира изцяло с национални средства. Подпомагането по Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки ще бъде изплатено през 2015 г. в пълен размер. По Схема за преходна национална помощ за говеда и/или биволи през настоящата година ще се изплати подпомагане в максимален размер, съгласно възможностите на държавния бюджет.
Сподели в: