Върни се горе

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков се забранява използването на бийм трал /рибна мрежа, опъната с помощта на стоманена греда/ в Черно море, с изключение на зоните за улов на рапан /Rapana venosa/.

Зоните за улов на рапан са определени от Института по рибни ресурси /ИРР/ – Варна. Обособени са  5  такива зони  - 3 в северната част на Черно море и 2 в южната.  
Първата зона е в Балчишкия залив на отстояние 4 мили;
Втората зона е пред Варна на отстояние 8 мили от брега;
Трета зона е пред Бяла – 5 мили от брега;
Четвъртата зона е под Емине и попада в 3 милната зона;
Петата зона е пред Маслен нос и Ахтопол и е в 3 милната зона.

Координатите на зоните са, както следва:

При определянето на зоните под внимание е взето да не се нарушава екологичното равновесие по брега на Черно море, да не се нарушават зоните, които влизат в Натура 2000 и да не се нарушава размножаването на рибата.

Съгласно Заповедта, уловът на рапан в посочените зони може да се извършва с бийм трал със следните характеристики:
- максимална дължина на гредата 10 метра;
- максимална височина на отвора 500 мм;
- размери на шейната или плъзгача: ширина минимум 20 мм, дължина минимум 500 мм;
- брой на веригите максимум 5, с диаметър на халките максимум 10 мм;
- минимален размер на “окото” на мрежата при торбата 40 мм.

В случай на прилов на калкан той трябва да се връща обратно в морето независимо от неговото състояние.
Сподели в: