Върни се горе

Министерство на земеделието и храните ще обедини усилия с други държави членки за изготвяне на предложение към Европейската комисия, с което ще поиска средствата от глобите, които се събират при превишаване на млечните квоти да бъдат насочени към подпомагане на млечния сектор в Европейския съюз. Тази инициатива на министъра на земеделието и храните Десислава Танева получи подкрепа от федералния министър на земеделието, горите, околната среда и водите на Австрия Андре Рупрехтер. Двамата проведоха среща в рамките на Международното изложение за селско стопанство „Зелена седмица“2015 в Берлин, Германия.

Предложението на страната ни е, събраните средства да бъдат разпределени като директна помощ за всички производители на мляко на европейско ниво. „Това ще допринесе за подобряване на състоянието на млечния сектор, който в момента се намира под голям натиск, предвид на наложената забрана за износ на продукция към Русия и намаляващите цени на млякото в Европейския съюз, както и предстоящото отпадане на режима на млечни квоти“, заяви министър Танева по време на срещата.

Десислава Танева обърна внимание и на важността, да се запази производството на мляко, както и да се подкрепят производителите в планинските и необлагодетелстваните райони.  България ще предложи след приключване на квотната система през 2015 година, в тези райони да се направи организация, при която да се възстановяват транспортните разходи при изкупуване на млякото.

Сподели в: