Върни се горе

Проверките са по официален текущ контрол в обекти от търговска мрежа и общественото хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни. Инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна са издали  262  предписания и 63 Акта за установяване на административно нарушение. С временно преустановена дейност са 7 обекта, 6 от тях са от търговска мрежа, а един склад за търговия на едро. Възбранени и бракувани са общо 947 килограма хранителни продукти, 138 бурканчета с лютеница. 1320 литра сурово мляко, като от тях 1280 литра са възбранени и бракувани от ОДБХ Шумен в млекосъбирателен пункт, където не са представени никакви документи за произход на суровината.

 

Констатирани са несъответствия в поддържането на системите за самоконтрол, липса на етикетировка, неправилно съхранение на храни, наличие на храни с изтекъл срок на годност, неизпълнение на предписания на контролен орган, непредставяне на заверени свидетелства за здравословно състояние на персонала, липса на течаща топла вода.

 

Продължават и засилените проверки в обектите от търговска мрежа и обществено хранене по морските курорти в регионите Бургас, Варна и Добрич. Проверени са 312 обекта, в това число 12 обекта предлагащи услугата „all inclusive“. Издадени са 27 предписания и са съставени 9 Акта за установяване на административно нарушение.

 

За периода 13 – 17 август 2012 година при проверените обекти предлагащи оферти за почивка „all inclusive” не са установени несъответствия от действащите нормативни актове и разпоредби.

Сподели в: