Върни се горе

1007 проекта по мярка 41 от подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 са одобрени до 31 май 2014 г. Одобрените субсидии по проектите подадени от Местните инициативни групи (МИГ) към Държавен фонд земеделие – РА са на стойност 75 млн. лв. Това стана ясно на международния семинар по ЛИДЕР, организиран от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в „Гранд хотел Варна”.

 

„За краткото време, с което разполагахме успяхме да изградим нужния капацитет, за да можем да развием в пълна степен подхода ЛИДЕР през следващия програмен период,” съобщи директорът на дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ Светлана Александрова. Според нея ЛИДЕР се прилага реално в България едва от 2011 година, и въпреки ограниченото време са постигнати завидни резултати от МИГ. Светлана Александрова бе категорична, че благодарение на ЛИДЕР се мобилизира местният капацитет, за да може да се постигне разнообразяване на локалната икономика и да се преборят проблеми като безработица и обезлюдяване.

 

През програмния период 2007-2013 подходът ЛИДЕР покрива 800 000 души от 57 селски общини. Целта на ръководството на МЗХ е тези резултати да се подобрят драстично през следващия период 2014-2020. За тази цел в Програмата за развитие на селските райони ЛИДЕР става самостоятелна мярка, която се очаква да има бюджет около 130 млн. евро. Ще има и разграничение на бюджетите за общините в зависимост от тяхната численост – общини с население до 15 хил. ще разполагат с до 1 млн. евро за изпълнение на стратегии, а тези над 15 хил. ще получават до 2 млн. евро. Целта на това нововъведение е да се стимулира създаването на нови МИГ, в които да влизат повече от една община. Друга положителна промяна налагана от МЗХ е увеличението на делът на средствата за управление на МИГ от 20 на 25% от бюджета за изпълнение на стратегии. Освен това МИГ ще могат да получават авансово до 50% от средствата за управление.

 

В международния семинар, който продължава до 12 юни, участват представители на управляващите органи на ПРСР, членове на Местни инициативни групи и ръководители на ЛИДЕР от България, Франция, Румъния, Унгария, Италия и Гърция.

 


Сподели в: