Върни се горе

6 200 са само за последната седмица


2 700 са проверките, извършени за последната седмица в горите от 16-те регионални дирекции към Изпълнителна агенция по горите и 3 500 -  от шестте държавни предприятия, в това число и от мобилните им екипи.


Така за целия месец юни общият брой проверки на обекти, в които се извършва дърводобив, както и на превозни средства, транспортиращи дървесина и на физически лица надхвърля 20 хиляди, след инициирания от ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите по-интензивен контрол в горите. 12 700 са обектите и лицата, проверени от инспекторите на Изпълнителната агенция по горите чрез регионалните й структури през месеца и над 8 000 - от държавните предприятия, които освен стопански, изпълняват и функции по опазване на горските територии.


Над 5000 са проверените сечища през юни и близо 2 300 обекта за складиране, преработка и експедиция на дървесина. На територията на осем регионални дирекции на Изпълнителната агенция по горите са организирани временни контролни горски пунктове за проверка на превозни средства. Горските инспектори заедно с колегите им от държавните предприятия са проверили общо над 10 000 моторни превозни средства,  1100 риболовци, 150 ловци и над 1800 физически лица.


Задържани са 520 куб. м дървесина, над 40 моторни превозни средства, както и кон с каруца за извозване на дървесина без редовни документи, 5 бензиномоторни триона и множество други инструменти за дърводобив.


Близо 500 са съставените актове и над 600 констативни протокола за нарушения. Най-често срещаните от тях са за незаконен добив на дървесина без изискваните документи, липса на GPS система за проследяване, липса на записи за разчитане на регистрационните номера на товарните транспортни средства, влизащи в обектите, липса на камери за видеонаблюдение на всички входове и изходи в регистрирани обекти по складиране, преработка и експедиция на дървесина. Засилените действия по превенция и ограничаване нарушенията в горските територии продължават.


Извършени са близо 100 проверки по сигнали на граждани, като някои от тях са с участието на разследващи журналисти и представители на неправителствени организации.


И през месец юни продължи почистването на граничната бразда с Република Македония, като бяха ангажирани близо 100 служители на Югозападното държавно предприятие. Почистени от дървета и храсти са 42 километра от граничната ивица, като 16 от тях - през месец юни.

Сподели в: