Върни се горе

България заедно с Румъния и Словения и държавите от Вишеградската група (Полша, Унгария, Чехия и Словакия) приеха декларация, с която се подкрепя разширяването на мерките по Програмите за развитие на селските райони, които ще могат да се финансират през 2014 г. както от бюджета на текущата, така и на бъдещата ПРСР. По настояване на страната ни в декларацията беше включен специален текст, който подкрепя завишаване на обвързаната подкрепа за приоритетни земеделски сектори още през 2014 г. Това стана по време на срещата на Вишеградската група плюс България, Румъния и Словения, която се проведе в Будапеща.

 

На форума всички държави изразиха задоволство от постигнатите резултати в реформата на ОСП. Сред тях са по-голямата гъвкавост в новата земеделска политика на съюза, продължаване с прилагането на директните плащания на площ, по-високият процент обвързана подкрепа за важни сектори, въвеждането на схема за малки стопанства и задължителната схема за подкрепа на младите фермери. Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от окончателно приключване на реформата в най-кратки срокове, за да се гарантира сигурност и предвидимост на земеделските стопани.

 

В рамките на дискусията за мерките за намаляване загубата на храна и хранителни отпадъци България, подкрепена от Румъния и Словения, предложи създаването на единна хранителна банка в ЕС. Тя ще се използва при специфични ситуации, подобни на текущата криза с бежанци от Сирия. „Реакцията при кризисни ситуации трябва да е много навременна и точна, още повече когато става дума за изхранването на хора в беда. Независимо дали говорим за природни или хуманитарни бедствия, успешното справяне не е по силите само на една страна и затова очакваме подкрепа от всички държави-членки”, заяви Кънчо Кънчев, началник на кабинета на министъра на земеделието и храните Димитър Греков.  

Сподели в: