Върни се горе

През изминалата седмица инспектори към Българска агенция по безопасност на храните извършиха 4 716 проверки по официален текущ контрол и 439 проверки в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети.

 

При проверките в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети, инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна са издали 38 предписания и са съставили 10 Акта за установяване на административно нарушение. Два обекта на територията на област Варна и един на територията на област Русе са с временно преустановена дейност поради констатирани несъответствия по сградов фонд и оборудване.

 

Най-често срещаните нарушения са свързани с неспазване изискванията на Наредба №9/2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, несъответствия на сградов фонд и оборудване, както и непълни записи на системите за самоконтрол.

 

При проверките по официален текущ контрол в обекти от търговска мрежа и общественото хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни, инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна са издали 250 предписания и са съставили 81 Акта за установяване на административно нарушение. С временно преустановена дейност са 8 обекта в областите Ямбол, Бургас, Варна, Кърджали и Русе. Възбранени и бракувани са общо 918 килограма хранителни продукти, както и 700 килограма млечни продукти в област Плевен.

Сподели в: