Върни се горе

„През настоящия програмен период Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) общините ще могат да кандидатстват, като публични бенефициенти  за повече от 850 млн. евро. С тези средства те ще могат да подобрят условията на живот в малките населени места“. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на бизнес форум „Региони в растеж“, който се проведе в гр. Велико Търново.

 

Министър Танева отчете, че страната ни е приключила стария програмен период с 104.8% договорени средства и разплатен над 3 млрд. евро. „Но, разбира се, от стария програмен период имаме и поуки, които са отразени като нови условия в прилагането на Програмата. Едни от най-атрактивните мерки през предходния период бяха мерки 311 и 312 за разнообразяване на земеделски дейности и подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, по които бяха разплатени 180 млн. евро“, съобщи Десислава Танева. „От тях почти 155 млн. евро бяха за инвестиции във ВЕИ, селски туризъм или къщи за гости, което представлява 86% от бюджета на двете мерки“. Министърът обясни още, че мярката за къщи за гости, няма да се прилага в този й вид. „Тя ще бъде за районите на България, които имат съответно национално културно значение и този вид туризъм наистина да бъде туризъм като дейност, а не за лична употреба“, подчерта министър Танева и допълни, че новите критерии ще бъдат предварително съгласувани.

По общинската мярка 321“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за изминалия програмен период са разплатени  749  милиона евро, като 162 млн. евро бяха за спортни съоръжения и стадиони. Както многократно индикирахме, този вид инвестиции не са допустими в новия програмен период“, категорична бе министър Танева. Тя каза още, че в момента заседава тематична работна група между представители на Националното сдружение на общините в Република България и екип от експерти от Дирекция „Развитие на селските райони“ по последните промени в Наредбата, уреждаща прилагането на мярка 7.2 за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, която по график предстои да бъде отворена през месец юли. Спортните съоръжения не са комплекси за няколко милиона, а площадки за до 50 000 евро.

 

В рамките на форума Десислава Танева информира, че е в постоянна комуникацията със Сдружението за постигнатите договорености относно режима на управление на поземления фонд. Танева подчерта, че политиката на Министерството по отношение на поземления фонд от мери, пасища и ливади е в посока на неговото използване от българските земеделски производители - животновъди. Мерите, пасищата и ливадите трябва да следват животните. Десислава Танева призовава местната власт да се ползва от експертния екип на Министерството, за разпределянето му, защото той служи не само за изхранване на животните, носи и съответния пакет от директни плащания, което е подкрепа за българското производство.

 

По време на форума, министър Танева информира, че в рамките на настоящата година ще бъдат отворени приеми по  подмярка 4.1, както и Мярка 7.2. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и още 9 други.

 

 

 

Сподели в: