Върни се горе

Приоритет е усвояването на 27 000 куб. метра паднала дървесна маса след ветровала през март тази година

 

Над 2/3 от повалената при ветровала през март тази година иглолистна дървесина в района на Копривщица вече са предоставени на фирми ползвателки в горския сектор. Спиране на сечта на зелени дървета и концентрирани усилия към усвояване на падналата маса е един от приоритетите в дейността на предприятието.

 

След извършената спешна инвентаризация на нанесените повреди на насажденията става ясно, че 27 000 куб. метра лежаща маса е общото количество дървесина, подлежаща на задължителна санитарна сеч. От тях към момента са възложени на процедури и са сключени договори за 20 000 куб. метра, като 10 000 кубика вече са отсечени и транспортирани. Отдадените обекти са разпределени в различни групи според големината им, така че да бъдат удовлетворени изискванията и на по-малките, и на по-големите ползватели в горите. Предстои отдаване на последните 7000 куб. метра паднала дървесна маса, които ще бъдат групирани в пет обекта.

 

Около 2200 дка е засегнатата площ от ураганния вятър, предизвикал огромни щети в Копривщица и в горските масиви около града в нощта на 22-ри срещу 23-ти март. Повредени са иглолистни гори в държавни горски територии в обхвата на дейност на ДГС Пирдоп. Повалени и пречупени са 80-90 годишни дървета. Според експертите пораженията върху 600 дка са толкова големи, че налагат 100%-тно отстраняване на падналата маса чрез извеждане на санитарна сеч.

 

Предприетите незабавни действия от ДГС Пирдоп към ЮЗДП за приоритетно усвояване на огромното количество биомаса след природното бедствие предотвратиха похабяването на дървесината. Своевременната инвентаризация на повредените насаждения и необходимостта от бързо усвояване на повалената дървесина се оказа решаващо и за недопускане на съществуващата реална опасност от неконтролируемо размножаване на вредителя корояд и повторение на ситуацията в Природен парк „Витоша”, след ветровала в резервата „Бистришко бранище” през май 2001 г.

 

В момента се наблюдава започнало естествено възобновяване в засегнатите от ветровала в Копривщица площи, като през пролетта на 2014 г. ДГС Пирдоп възнамерява да залеси 50 дка. Естественият възобновителен процес ще продължи и през следващите години и там, където липсва естествено възобновяване, ще се предприеме изкуствено залесяване с местни дървесни видове, устойчиви на ветровали.

Сподели в: