Върни се горе

Водещ: Бюджетът, който ще получат земеделските стопани за кампанията по директни плащания през тази година е в размер над 1,4 милиарда лева. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Предстои тя да поясни подробностите по новите елементи от тази кампания. С какво тя се различава от предишните? За пръв път в България ще се прилагат и схеми за обвързано подпомагане. Какво наложи тяхното налагане и в какво ще се изразят?

 Десислава Танева: 1,4 милиарда лева е сума, която могат да получат българските фермери по кампанията „Директни плащания 2015 г.“ или сега от първи март, когато ще започнат да заявяват желанията си за подпомагане по различните схеми от тази кампания. С какво се отличава тази кампания от предходните? Тя е нова, различна, част и елемент от новата, обща стопанска политика за новия програмен период 2014 – 2020 г. С няколко схеми директните плащания се формират от общо шест схеми, като шестата от тях е обвързаните плащания. За първи път 13 процента от общия бюджет на директните плащания за 2015 г., говорим за средства в размер на около 232 милиона лева, част от тези 1,4 милиарда лева, които средства ще бъдат насочени към най-уязвимите сектори в българското земеделие. Това са животновъдство, плодове, зеленчуци, оранжерийно производство. Всеки от тези сектори е с отделен бюджет и всеки животновъд, производител на плодове и зеленчуци, и с оранжерии може да заяви подпомагане. Това ще му донесе допълнително плащане над този, който има, разбира се, земя, над бавното плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Второ – отделно от това самите схеми в обхвата на т.нар. обвързано плащане са няколко, като само искам да уточня, че за отглеждането на животни са също няколко схеми, като ставките за животни, които са под селекционен контрол, разбира се, са по-високи и това е нормално. Другият отличаващ елемент и много важен за кампания 2015 г. „Директни плащания“ се отнася за заявяването на площи. За първа година това ще става на правно основание или право на подпомагане ще имат земеделските производители, които обработват площи и за тях имат правно основание. 

Водещ: Тоест те трябва да разполагат с документ за собственост? 

Десислава Танева: Документ за собственост или документ за ползване, които могат да бъдат различни – договор за аренда, договор за наем, споразумения за ползване на земеделски площи. Но трябва да имат документ, който им дава право да ползват тези земеделски площи. Или през тази кампания няма да подлежат нито на заявявания, нито на подпомагане площите, т.нар. бели петна. Тоест, които фермерът обработва, но няма правно основание и съответно не плаща на собственика, който и да е той, съответното рентно плащане. От вторник стартирахме процедури по приемане на съответната нормативна база, урегулиращи, разбира се, начинът на провеждане на тази кампания. Чакаме, между другото и в момента становище на Министерство на финансите и ще внесем в Министерския съвет Закона за подпомагане на земеделския производител, измененията и допълненията. Във вторник Комисията по земеделие прие Закона за изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Надявам се, че до средата на февруари процедурите по приемането и обнародването в Държавен вестник ще бъдат приключени. МЗХ е готово и с наредбите към Закона за подпомагане на земеделския производител, които уреждат правилата за кандидатстване по различните схеми, ще направим съответните обучения на Областните дирекции „Земеделие“. Така че първи март да го посрещнем в готовност за новата кампания по директните плащания, която ще приложи по-справедлива политика за земеделския сектор в България.   

Водещ: Ще се получи ли по-справедливо разпределение на средствата и те ще стигнат ли до активните земеделски производители? Кой ще проконтролира процеса и крайния резултат? 

Десислава Танева: Категорично мога да заявя, че новата политика на подпомагане, стартираща от първи март тази година с всички тези схеми, със сигурност ще бъде по-справедлива политика на подпомагане на земеделския производител. За всяка от схемите за кандидатстване има съответните правила, които гарантират получаването на субсидии наистина от активния фермер. За първи път се въвежда и понятието „активен фермер“ в Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделския производител. Разбира се, то в окончателен вид ще е такова , каквото го гласува парламентът, но със сигурност са предприети всички мерки по прилагането, като условие за прилагането на политиката на подпомагане, така че средствата наистина да отиват в реалния земеделски производител. Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, който във вторник се прие на първо четене в ресорната комисия, урежда и начина на управление на пасищата и мерите да бъде само за животновъдите по съвсем подробно описана процедура, отделно за Общинския поземлен фонд, отделно за Държавния поземлен фонд. Аз съм убедена, че след неговото прилагане, може би след една година време поне, тъй като тази година времето ще е твърде кратко, за да се усети ефектът, ще получим едно по-справедливо подпомагане на фермерите, които се занимават с животновъдство.  

Водещ: Г-жо министър, кои са важните условия за тази кампания, които трябва да знаят земеделските производители? 

Десислава Танева: Най-важното условие, от което трябва да е ясно, че няма да отстъпим и многократно сме го заявявали още при встъпването си в мандат, това е правното основание за ползването на площите. Независимо от трудностите, които изпитваме предвид подготовката на администрацията за това, ние ще изпълним това условие. Това е най-важното, което трябва да знаят в момента земеделските производители и тези от тях, които нямат правно основание, тези от тях, които не са сключили доброволни споразумения за ползване на земеделски площи с останалите фермери, които работят в землището, трябва да знаят, че това трябва да го направят. Ние затова в закона, който разгледахме във вторник, а и подобни указания сме дали на службите, сме удължили максимално всички срокове за регистриране на правните основания на земеделските производители и те това трябва да го направят до средата на месец февруари, защото трябва да сме наясно – правилно подпомагане, субсидия на декар площ ще имат само тогава, ако за този декар площ съответният земеделски производител има правно основание, което са няколко. Няма по-важно от това. Всичко останало като различни възможности, те ще бъдат ясни, дори и във формата на заявлението за подпомагане ще бъдат описани. Ще има информационна кампания за всички възможности. За първи път ще има и директно плащане и за младите фермери. Да не се бъркаме за мярката „Млад фермер“, която е по Програмата за развитие на селските райони. Сега един земеделски производител за декар площ, освен базово плащане, ще получи и „зелено плащане“, освен „зелено плащане“, ако производителят е до 40 години ще получи 25-процентно увеличение на тази ставка. Има наистина различни възможности, по-различна структура кампанията, така че реалните фермери да получат по-добро заплащане. Секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ да получат също по-високо заплащане и да имаме една по-справедлива политика. Но всичко това ще е възможно, ако за съответната земя има правно основание. Това е най-важното. И аз искам да заявя, че това условие няма как да се заобиколи или да се отложи. Най-важното, което трябва да знаем е, че тези, които не са си свършили работата в съответните срокове, трябва да наваксат до средата на февруари. Докато стартира кампанията хората, които работят да могат да заявят за подпомагане всички пощи, които работят. А това, за да го направят, трябва да се снабдят, ако нямат съответните документи, с тяхното правно основание да ползват тези земи. Искам да дам пример за старата кампания 2014 г. – земеделските производители са информирани и аз няма да кажа новина, че до края на месец януари те ще получат плащанията си на декар площ, както разбира се, ще бъдат доплатени националните доплащания на животни от изминалата година, така, както го обещахме в края на месец декември. Тъй като заявената площ и одобрена, допустима за подпомагане е по-висока от площта, която е заявена в Брюксел, ставката на всички се намаля с близо 10 процента или примерно с близо 3 лева по-малко. Но тази одобрена площ, тъй като нямаше условие за правно основание за подпомагането 2014 г. тя дори е по-малко от площите, които ще бъдат подпомогнати в старата 2014 г. без правно основание. Или ако това условие на правното основание важеше и 2014 г. земеделските производители, които работят на правно основание щяха да получат по-висока единична ставка. 

Водещ: Накрая съвсем с една дума, г-жо министър, осигурен ли е, гарантиран ли е този великолепен бюджет от 1,4 милиарда лева?  

Десислава Танева: Този бюджет е гарантиран. Той е осигурен. Дали ще гарантираме плащането му на земеделските производители зависи и от самите земеделски производители да осигурят правните основания за ползваните земи, зависи разбира се и от администрацията и МЗХ, и ДФ „Земеделие“ относно администрирането на процеса. Нещо, с което винаги са се справяли институциите. 

Сподели в: